Peníze pod lupou: Nastavte si realistické finanční cíle pro nový rok
15. 12. 2023

Peníze pod lupou: Nastavte si realistické finanční cíle pro nový rok

Začátek nového roku je ideálním časem pro zhodnocení vašich finančních návyků a stanovení nových cílů. V tomto článku se dozvíte, jak efektivně analyzovat vaše příjmy a výdaje za uplynulý rok, identifikovat oblasti pro zlepšení a jak si stanovit realistické finanční cíle, které vám pomohou k dosažení vašich snů – ať už jde o šetření na dovolenou, snižování dluhů nebo zahájení investic.

Reflexe financí za minulý rok: Porozumění vašim příjmům a výdajům

Rok se s rokem sešel a je čas na finanční reflexi. Prvním krokem k lepší finanční budoucnosti je pochopení vašich minulých příjmů a výdajů. Jak ale provést efektivní analýzu? Nejprve si vytvořte přehled o všech příjmech a výdajích za uplynulý rok. Můžete k tomu využít bankovní výpisy, mobilní aplikace nebo jednoduché tabulky. Důležité je rozdělit vaše transakce do kategorií jako jsou náklady na bydlení, potraviny, zábava a další. Toto rozdělení vám pomůže identifikovat, kam teče nejvíce peněz a kde naopak můžete začít šetřit.

Dalším krokem je identifikace finančních chyb. Mezi běžné chyby patří například nadměrné utrácení za zábavu, neúměrně vysoké cíle pro spoření nebo podceňování významu nouzového fondu. Je třeba si uvědomit, že příliš ambiciózní cíle pro spoření, které jsou mimo naše finanční možnosti, mohou vést k zanedbávání spoření jako takového. Po identifikaci těchto chyb je důležité se z nich poučit a přijmout taková opatření, která nám pomohou se těmto chybám v příštím roce vyhnout. Můžeme si například nastavit reálnější cíle pro spoření nebo si stanovit měsíční limit pro výdaje na zábavu.

Tato analýza vám poskytne cenné informace pro nastavení realistických finančních cílů a vytvoření účinného plánu pro jejich dosažení v nadcházejícím roce.

Stanovení realistických finančních cílů: Cesta k finančnímu úspěchu

Po analýze vaší finanční historie je čas stanovit si cíle pro nadcházející rok. Klíčem k úspěchu je stanovení realistických a dosažitelných cílů. Ideální metodou je využití SMART principů, což znamená, že vaše cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené. Místo abstraktního cíle „chci ušetřit více peněz“ si stanovte konkrétní cíl, například „budu šetřit 5.000 Kč měsíčně na dovolenou“.

Praktické finanční cíle mohou zahrnovat šetření na konkrétní věci (dovolená, nové auto), snižování dluhů nebo začátek investování. Pokud jste například přemýšleli o investování, může váš cíl znít „naučím se základy investování a investuji prvních 10.000 Kč do akcií“. Při stanovení těchto cílů je důležité vzít v úvahu vaši finanční situaci a životní styl, aby byly cíle skutečně dosažitelné a nevedly k nadměrnému finančnímu tlaku.

Pamatujte, že cíle můžete pravidelně upravovat podle vaší aktuální finanční situace. Flexibilita a schopnost adaptace jsou klíčové pro úspěšné finanční plánování. Vaše finanční cíle by měly být vodítkem, nikoli pevným pravidlem, které vede k frustraci nebo pocitu selhání, pokud nedosáhnete přesně stanovených parametrů.

Plánování a sledování pokroku

Nyní, když máte stanovené vaše finanční cíle, je důležité vytvořit plán, jak jich dosáhnout. Tento plán by měl být realistický a flexibilní a měl by zohledňovat vaše příjmy, výdaje a jakékoliv nepředvídatelné události. Začněte rozdělením vašich cílů na menší, snáze dosažitelné kroky. Například, pokud je váš cíl ušetřit 60.000 Kč za rok, rozdělte si tento cíl na měsíční úspory 5.000 Kč.

Důležitým aspektem je sledování vašeho pokroku. Existuje mnoho nástrojů a aplikací, které vám mohou pomoci sledovat vaše příjmy, výdaje a úspory. Tímto způsobem budete mít neustálý přehled o tom, jak se blížíte k dosažení vašich cílů. Pravidelná kontrola vám také umožní včas identifikovat a řešit jakékoliv problémy nebo odchylky od plánu.

Kromě těchto nástrojů je také užitečné mít nějakou formu vizualizace vašeho pokroku. To může být jednoduchý graf nebo tabulka na počítači. Vizualizace poskytuje jasnou a motivující připomínku vašich cílů a toho, jak daleko jste v jejich plnění pokročili.

Během cesty k vašim finančním cílům mohou nastat různé překážky. Je potřeba být na ně připraven a mít plán, jak je překonat. Pokud se například vaše příjmy sníží, bude nutné dočasně upravit výši vašich měsíčních úspor. Flexibilita je velmi důležitá.

Vaše cesta k finanční svobodě

Dosažení finančních cílů vyžaduje odhodlání, plánování a pravidelné sledování. Váš úspěch však není pouze o číslech na vašem bankovním účtu. Jde o získání kontroly nad vašimi financemi a dosažení finanční svobody a bezpečí. Všechny rady a nástroje, které jsme probrali v tomto článku, jsou zde, aby vám na této cestě pomohly.

Nezapomeňte, že každý krok, který podniknete směrem k vašim finančním cílům, vás přibližuje k finanční svobodě. 

Mária Hudáková
Autor: Mária Hudáková

Hledáte finanční řešení a toužíte po té nejlepší možnosti? 

Jsem Mária, a mojí životní vášní je hledat optimální finanční řešení, které vám poskytne maximum výhod za minimální náklady. Rozumím, že hledání cesty ven z finančních potíží může být náročné. Před pár lety jsem byla v podobné situaci jako možná právě vy nyní.

Stála jsem před potřebou půjčky, ale zpoždění splátek u banky mě dostalo do registru dlužníků, a v bance jsem narazila na slepou uličku. Naštěstí jsem našla pomoc u nebankovní společnosti, která mi rychle a efektivně vyšla vstříc. Ještě víc mě potěšila nabídka spolupráce od paní Evy, která mi tehdy pomáhala. Přestože jsem byla zpočátku skeptická, rozhodla jsem se využít této příležitosti, zejména poté, co jsem ztratila své zaměstnání a hledala novou příležitost.

Dnes pracuji jako samostatná úvěrová specialistka, která se s nadšením věnuje pomoci lidem v jejich těžkých finančních situacích. Můj životní příběh mě přivedl k této práci - když jsem před pár lety hledala zaměstnání, nenašla jsem ho. To mi ale umožnilo objevit svůj potenciál a radost z pomoci druhým. Věřím, že každý si zaslouží druhou šanci a ráda bych pomohla těm, kteří chtějí zlepšit svou finanční situaci. Usiluji o nalezení řešení, které umožní lidem získat potřebné prostředky a soustředit se na svůj život a budoucnost naplno.

Půjčky AZ: Poskytujeme nebankovní úvěry bez skrytých poplatků a zaměřujeme se na individuální přístup ke  každému klientovi. Jsme ověřeným a přímým poskytovatelem nebankovních úvěrů s licencí ČNB, který klientům nabízí své služby zcela zdarma.

Číslo osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru: ZSU/I-2018-02260 / IČ: 04845650. Zprostředkovatel pracuje jako vázaný zástupce pro společnost Profi Credit Czech, a.s. a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o úvěr.